НОВИ АУТОМОБИЛИ ЗА ДОМ ЗДРАВЉА БОГАТИЋ


Дана, 12.09.2019.    у оквиру пројекта финансираног од стране Владе Републике Србије Кабинета министра без портфеља за демографију и популациону политику и Општине Богатић,  Дому здравља Богатић додељена су нова службена возила за потребе  службе  поливалентне патронаже.

Овом приликом, председник Општине Богатић, Ненад Бесеровац уручио је кључеве три службена возила директоу Дома здравља, доктору Горану Макунчевић и запосленим,  два аута марке Dacia SANDERO и један санитетски ауто.     Овом свечаном тренутку присуствовали су представнници општине и Дома здравља.

Обнављањем службених возила, Дом здравља Богатић ће унапредити квалитет пружања здравствених услуга, али и допринети пријатнијим условима за рад запослених у овој установи.

Укупна вредност овог пројекта је 12.278.446,00 динара , од чега је учешће Општине Богатић 2.455.689,00 динара. Бесповратна средства за суфинансирање мера популационе поли[su_custom_gallery source=”media: 1361,1362,1363,1364″ limit=”28″ link=”lightbox” width=”290″ height=”290″ title=”never”]тике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019.   години добило је 85 општина, а за ту намену из буџета обезбеђено је 650 милиона динара.