Јавна набавка путничког возила


Поводом Јавне набавке мале вредности број 09/13, чији је предмет набавка путничког возила за потребе Дома здравља Богатић, један од понуђача поставио је следеће питање:  Питање: Са којим агрегатом треба да буде понуђено возило, бензин или дизел. Одговор: Предмет Јавне набавке ЈН 09/13 је возило са дизел (diesel) агрегатом.   […]

Одговор на постављено питање


Поводом Јавне набавке мале вредности број 09/13, чији је предмет набавка путничког возила за потребе Дома здравља Богатић, један од понуђача поставио је следеће:  Питање: у којој боји треба испоручити возило тј. да ли се ради о металик или неметалик. Разлог питања је што се металик боја доплаћује и повећама […]

Одговор на постављено питање


Поводом Јавне набавке мале вредности број 09/13, чији је предмет набавка путничког возила за потребе Дома здравља Богатић, један од понуђача поставио је питање до када треба испоручити возило наручиоцу. Одговор: Максимални рок за испоруку путничког возила је седам календарских дана од дана уплате од стране купца. Понуђачи ће овај […]

Појашњење и допуна конкурсне документације
П О З И В  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДЕ за јавну набавку мале вредности бр.09/13               На  основу  члана    39. ст. 5.члан  55. став 1. тачка 2. и члана  57. и  60. Закона о јавним  набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12), члана  6. Правилника  о  обавезним  елементима   конкурсне  документације  у поступцима […]

Позив за подношење понуде