XV Симпозијум Тара

faf9121b-1b4c-43d8-beff-714488d19346

XV Симпозијум Удружења медицинских сестара, техничара и бабица Републике  Србије, овог маја одржан је на Тари са циљем да кроз пленарну тематику истакне допринос медицинских сестара како у очувању и унапређењу здравља станивништва, тако и у процесу дијагностике, лечења и рехабилитације.

Дом здравља Богатић узео је активно учешће на Симпозијуму путем постер презентације које су изложиле патронажне сестре Сања Давидовић са темом Јога у служби здравља и Снежана Павловић – Задаци патронажне службе и патронажне сестре у раду са породицом, уз подршку менаџмента установе.