Отобар месец правилне исхране

2-3

Месец октобар промотивним активностима обележен је с циљем скретања пажње на значај правилне исхране. Слоган кампање гласио је ,,ХРАНИ СЕ ПРАВИЛНО И БУДИ ЗДРАВ“.

Светски дан хране обележен је 16.октобра 2017 под слоганом ,,Променимо будућност миграција – унапредимо безбедност хране и пољопривредни развој“.

Дом здравља Богатић интензивирао је здравствено васпитне активности с циљем скретања пажње на значај правилне исхране за здравље.

Деци предшколског узраста кроз сарадњу са Предшколском установом ,,Слава Ковић“, патронажне сестре су указале на значај правилне исхране за раст и развој. Деца су путем ликовних радова приказала значај здраве хране за правилан раст и развој. Ликовни радови су просеђени Заводу за јавно здравље у склопу награног конкурса.

Кључне поруке које су послате реализацијом кампање:

  • Значај хуманитарних акција у циљу прикупљања помоћи у исхрани и хигијени,
  • Значај улагања у развој пољопривреде,
  • Прилагођавање производње климатским променама,
  • Стварање услова за одрживи пољопривредни развој.

2-1 2-2 2-3