Светски дан срца

3-4

Светски дан срца се обележава 29. септембра сваке године и представља симбол светске платформе за борбу против кардиоваскуларних болести. Овај важан датум из Календара јавног здравља има за циљ да информише људе широм света да су болести срца и крвних судова водећи узрок смрти у свету и да истакне значај активности које појединци, удружења и заједнице могу предузети да спрече и контролишу ова обољења.

Акцијом певентивних здравствених прегледа и промотивним активностима обележен је Светски дан срца и Светски дан старих особа.

У здравственим амбулантама Салаш Црнобарски и Белотић, здравствена екипа Дома здравља Богатић реализовала је превентивне здравствене прегледе за заинтересоване суграђане. Овом приликом мерене су вредности крвног притиска, гликемије, индекс телесне масе, физикални налаз по системима, такође упознавање са факторима ризика за болести срца, дељен им је промотивни материјал с циљем превенције болести срца и крвних судова.

Приказана је изложба са битним порукама везаним за унапређење и очување здравља.

Светски дан старијих особа обележен је у сарадњи са Удружењем пензионера Богатић. Патронажне сестре Дома здравља овом приликом пружиле су подршку популацији старих особа, мерене су вредности крвног притиска, шећера, дељен је промотивни материјал, указано на значај неговања добрих социјалних контаката и превенцију социјалне изолације.

3-1 3-2 3-3 3-4 3-5