1. октобар 2017 − Међународни дан старијих особа

4-1

Старење популације данас представља један од највећих успеха човечанства али је и један од највећих јавноздравствених изазова.

Најчешћи стереотипи који се односе на старе

Савремено друштво карактерише постојање одређених клишеа за поједина животна доба, а за старост посебно.

Најчешћи стереотипи се односе на:

Стереотип 1. Стари људи су они „чије време је прошло”

Стереотип 2. Старији људи су беспомоћни

Стереотип 3. Стари људи ће постати сенилни

Стереотип 4. Старије жене су мање вредне од млађих жена

Стереотип 5. Старији људи не заслужују здравствену негу

Ови стереотипи могу да спрече старе особе да у потпуности учествују у друштвеним, политичким, економским, културним, духовним, грађанским и другим активностима. Млађи људи такође могу да утичу на ове одлуке својим ставовима према старијим особама, или пак да стварају баријере у вези са социјалним укључивањем старих. Овај зачарани круг може се избећи разбијањем оваквих стереотипа и променом сопствених ставова о старим људима.

Пишу: ВМС Снежана Павловић и ВМС Сања Давидовић

Патронажна служба Дома здравља Богатић

4-1 4-2 4-3