Међународни дан физичке активности

fa1

Интензивиране су здравствено  промотивне  активности с циљем промоције здравих стилова живота , позитивног утицаја физичке активности по здравље , превенцији стреса повезаног са физичком активношћу.

Слоган за реализацију кампање гласио је – Кретањем до здравља.

Остварена је сарадња са следећим партнерима на пољу промоције здрављa

  • Средња мачванска школа Богатић,
  • Предшколска установа Слава Ковић, Богатић
  • Удружење за спорт, културу и промоцију здравља Богатић,

У раду је коришћен промотивни материјал – постери  и лифлет на тему кретања, односнo позитивног утицаја физичке активности по здравље.  Постери су приказани у служби за здравсвену заштиту одраслог становништва , месним заједницама,,  Средњој мачванској школи, предшколској усанови.

Кључне поруке кампање гласиле су :

  • Подизање свести јавности о позитивном утицају физичке активности,
  • Значај активације становништва кроз разне спортско- рекреативне активности,
  • Значај реализације физичке активности у слободно фреме, у радном окружењу,
  • Информисање на тему здравља, промовисање здравих животних стилова, превенција стреса, насиља, друштвене изолације.

У средњој мачванској школи реализована су три здравствена предавања на тему значаја физичке активности по здравље , од стране поливалентне патронажне службе. Здравсвено васпитни рад реализован је са одељењем економских техничара, првог  разреда, и први разред саобраћајни техничари и машински техничари.

Током излагања, указано је на значај здравих животних стилова, превенцију  ризичног понашања, правилног коришћења здравствене службе и значај редовних превентивних здравствених контрола, значаја физичке активности на свеукупно здравље, позитивно утиче на раст и развој младих, њихово ментално здравље и самопоуздање.

У предшколској установи „ Слава Ковић“ у Богатићу реализована су пет  рада у малој групи са децом предшколског узраста. Промотивне активности  реализоване су  од стране поливалентне патронажне службе. Овом приликом обухваћено је 38 деце предшколског узраста. Указано је на значај формирања позитивних навика од најранијег узраста, промоцију зравих животних стилова,  физичке активности.

Промотивне активности реализоване су у сарадњи са васпитачима Весном Тадић и Весном Мијатовић.

Дељен здравсвено промотивни материјал грађанима.

У удружењу за спорт, културу и промцију здравља у Богатићу реализовано је здравствено предавање са члановима, женама у периоду генеративног доба на тему очувања, унапређења здравља, значаја физичке активности за здравље.fa1 fa2 fa3 fa4