5. мај Светски дан хигијене руку у здравственим установама

hr

Дом здравља Богатић обележио је овај битан датум у календару здравља под слоганом „Сачувајте животе – оперите своје руке.“ Основна порука реализованих промотивних активности   јесте скретање пажње на важност хигијене руку у превенцији сепсе повезане са лечењем и негом. Ефикасна хигијена руку кључни је фактор у превенцији сепсе.

У раду је коришћен промотивни материјал –  постер  : Хигијена руку Када? Пет момената за хигијену руку и Све је у вашим рукама Спречите сепсу повезану са лечењем и негом.

Поред здравствене установе , промотивне здравствено васпитне активности на дату тему реализоване су у сарадњи са следећим партнерима на пољу промоције здравља :

  • Средња мачванска школа Богатић , и
  • Основна школа „ Јанко Веселиновић“, Глоговац

Главна сестра Дома здравља, Светлана Малетић, реализовала је групне здравствено васпитне активности са запосленим у овој установи на тему значаја хигијене руку .

Са хигијеничаркама установе у сали за састанке реализовала је здравствено предавање уз приказ постера . Овом прликом скренута је пажња на хигијену руку .

Такође, са запосленим у служби за здравствену заштиту одраслог становништва у интервенцијама, служби за здравствену заштиту деце,интервенцијама, хитној служби реализоване су групне , промотивне активности током којих је скренута пажња на пет момената за хигијену руку :

  • Пре контакта са пацијентима,
  • Пре асептичних процедура,
  • Након контакта са телесним течностима и излучевинама,
  • Након контакта са пацијентом,
  • Након контакта са предметима из пацијентове околине.

Након скидања рукавица, такође, УВЕК је потребно обавити хигијену руку.

Патронажне  сестре  кроз сарадњу са образовним институцијама, такође су скренуле пажњу на значај и важност хигијене руку.  Реализовано је здравствено предавање за ученике првог разреда , смера кувар. Овом приликом указано је на

пажњу и велики значај хигијене руку за будућу професију кувара.

Такође здравствено предавање реализована је са одељењем прве године смера царински техничар на тему значаја хигијене руку.

У основној школи у Глоговцу, са ученицима првог разреда патронажне сестре су говориле на тему хигијене руку и превенцију заразних болести.

hr