Светски дан здравља

sdz2

Интензивиране су здравствено  промотивне  активности с циљем промоције здравих стилова живота и и могућностима коришћења достпних мера превенције.

Слоган за реализацију кампање гласио је – Здравље за све..Све за здравље.

Остварена је сарадња са следећим партнерима на пољу промоције здравља :

  • Месна заједнца Белотић,
  • Средња мачванска школа Богатић,
  • Основна школа Богатић,
  • Удружење за спорт, културу и промоцију здравља Богатић,
  • Предшколска установа Слава Ковић, Богатић.

У раду је коришћен промотивни материјал – постери  и лифлет на тему здравих животних стилова.  Постери су приказани у служби за здравсвену заштиту одраслог становништва , месним заједницама,,  Средњој мачванској школи, предшколској усанови.

Скренута је пажња да превенција и рано откривање болести има огроман јавно здравствени потенцијал.

Кључне поруке кампање гласиле су :

  • Доступност здравствене заштите
  • Оување и унапређење здравствене заштите,
  • Спречавање , сузбијање и рано откривање болести,
  • Правовремена дијагностика, благовремено лечење,
  • Информисање на тему здравља.

У средњој мачванској школи реализована су четири здравствена предавања на тему здравља од стране поливалентне патронажне службе. Здравсвено васпитни рад реализован је са одељењем економских техничара, првог и другог разреда, и први разред саобраћајни техничари и ветеринарски техничари.

Током излагања, указано је на значај здравих животних стилова, превенцију  ризичног понашања, правилног коришћења здравствене службе и значај редовних превентивних здравствених контрола.

У предшколској установи „ Слава Ковић“ у Богатићу реализована су три  рада у малој групи са децом предшколског узраста. Промотивне активности  реализоване су  од стране поливаленне патронажне службе. Овом приликом обухваћено је 25 деце предшколског узраста. Указано је на значај формирања позитивних навика од најранијег узраста, промоцију зравих животних стилова, значај систематских прегледа, имунизације, очувања здравља уста и зуба, физичке активности.

Промотивне активности реализоване су у сарадњи са васпитачима Весном Тадић и Весном Мијатовић.

У месној заједници Совљак реализовано је здравствено предавање на тему очувања и унапређења здрава за популацију одраслог, радно активног становништва од стране поливалентне патронажне службе. Предавање реализовано за 25 лица .

Приказан постер који прати реализацију кампање.

Дељен здравсвено промотивни материјал грађанима.

У удружењу за унапређење и промоцију здравља, знања,спорта и  културе у Богатићу реализовано је здравствено предавање са члановима, женама у периоду генеративног доба на тему очувања, унапређења здравља, редовних , превентивних здравствених контрола, односно правилног коришћења здравствене службе.

sdz1 sdz2 sdz3