Служба поливалентне патронаже


Главна сестра службе:

 • Снежана Павловић, виша медицинска сестра

Телефон:

 • 015/7786-306- локал 21

Патронажна служба је по закону обавезни део организационог система здравствене заштите на нивоу дома здравља, односно на примарном нивоу.

Служба је самостална радна јединица у оквиру дома здравља и  интегрални  је део здравственог система.

Рад патронажне сестре је заснована на практичним, научно поузданим друштвено прихватљивим методама и технологијама.

То је први ниво контакта појединаца, породица и заједнице са државним здравственим системом.

Способност сестара да повежу корисника услуга са заједницом, да споје појединце и породице са одговарајућим службама и да повежу пацијенте или групе пацијената са даваоцима услуга је од изузетне важности што подразумевати више обучавања, сарадње и координације

Садржај рада:

Превентивни и подразумева самосталну или удружену заштиту, болесних или здравих појединаца свих узраста, породица, група и заједница у свим окружењима.

Обухвата промоцију здравља, превенцију болести,  промоцију здраве животне околине, заштиту болесних, хендикепираних, људи на самрти, едукацију – као кључну улогу сестара.

Патронажне сестре кроз патронажне посете обухватају:

 • Породицу и популационе групе које имају посебан третман у нивоу примарне  здравствене заштите (труднице, труднице са фактором ризика, бабињаре и новорођенчад, одојчад, ризичну одојчад, мала деца, старе преко 65 година, особе са посебним потребама, оболеле од масовних незаразних болести).
 • По налогу изабраног лекара опште медицине , педијатара  и гинеколога обављају се и друге посете.
 • Патронажна сестра спроводи и здравствено васпитни рад у основним и средњим школама,и предшколским установама
 • Ради на подизању свести појединаца и становништва о значају коришћења превентивних услуга
 • Представља спону између здравствене институције и породице , односно локалне заједнице.
 • Део је мултидисциплинског тима здравствене заштите и налази се у средишту јачања служби примарне здравствене заштите.
 • Патронажне сестре су дужне да практикују начела примарне здравствене заштите у свим окружењима
 • Унапређују правичност и приступачност здравственој заштити и дају на квалитету исхода заштите.
 • Интегришу примарну здравствену заштиту на основном и осталим нивоима.