Јавне набавке


 

 • План јавних набавки 2020 година

 1. План јавних набавки 2020. година

 

 • Јавна набавка 1/17 – реагенси и потрошни материјал за биохемијски анализатор A25

 1. Позив за достављање понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о избору

 

 • Јавна набавка 2/17 – угаљ 2017 

 1. Позив за достављање понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Продужетак рока
 4. Одлука о избору

 

 • Јавна набавка медицински материјал 2016

 1. Позив за достављање понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Питања и одговори
 4. Појашњење
 5. Измене конкурсне документације

 

 • Јавна набавка угаљ 5/16

 1. Позив за достављање понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о избору

 

 • Јавна набавка гориво 2016

 1. Позив за достављање понуда
 2. Конкурсна документација

 

 • Јавна набавка хигијена 2016

 1. Позив за достављање понуда
 2. Конкурсна документација

 

 • Јавна набавка канцеларијски материјал 2016

 1. Позив за достављање понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Питања и одговори

 

 

 • Јавна набавка угаљ 2015

 1. Позив за достављање понуда
 2. Конкурсна документација

 

 • Јавна набавка гориво – Април 2015. године

 1. Позив за достављање понуда
 2. Конкурсна документација

 

 • Јавна набавка дозатора – Март 2015. године

 1. Позив за достављање понуда
 2. Конкурсна документација

 

 • Јавна набавка медицинског материјала – 29.08.2014

 1. Позив за достављање понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Измена конкурсне документације II
 4. Одговори на питања
 5. Појашњења
 6. Измена конкурсне докуменатције

 

 • Јавна набавка угља – Август 2014. године

 1. Позив за достављање понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Измена конкурсне документације

 

 • Јавна набавка производа за хигијену – 13.08.2014

 1. Позив за достављање понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одговори на постављена питања
 4. Измена конкурсне документације
 5. Продужење рока за достављање понуда

 

 • Јавна набавка канцеларијског материјала – 20.06.2014

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Питања и одговори 1
 4. Питања и одговори 2
 5. Питања и одговори 3
 6. Продужетак рока за достављање понуда