Служба за немедицинске послове


Службу за немедицинске послове (правне, економско – финансијске и техничке и друге сличне послове) организује се, према врсти послова у следећа одељења и одсеке:

Директоријум                                        

 • Директор Дома здравља
 • Помоћник директора за немедицинске послове
 • Помоћник директора за економске послове
 • Помоћник директора за правне послове
 • Главна сестра Дома здравља Богатић

Одељење за правно економске послове:

 • Одсек за кадровске, опште и послове јавних набавки,
 • Одсек рачуноводства

Одељење за техничке послове:

 • Одсек транспорта
 • Одсек за одржавања хигијене.

 

Одељење за правне и економско-финансијске послове обавља правне, кадровске, књиговодствене и аналитичке послове, финансијске послове, статистичке послове, послове одбране, безбедности, заштите на раду и противпожарне заштите, послове санитетског снабдевања и послове јавне набавке. Служба у своје оквире укључује читав комплекс планирања активности, целокупан систем информисања, анализу пословања, контролу и активности којима се обезбеђују услови за остваривање утврђених циљева. Ти циљеви могу бити:

 • оперативни, где се највише пажње поклања једној буџетској години и његови кључни инструменти су управљачко рачуноводство и здравствена информатика или
 • стратешки, односно дугорочни циљеви са анализом предности и слабости установе, њених потенцијала, окружења, животних циклуса здравствених програма, медицинских поступака и метода рада и анализа имиџа установе.