Стручни колегијум


Стручни колегијум је саветодавно тело директора које разматра одређена стручна и организациона питања из делокруга Дома здравља.

Радом колегијума руководи директор. Колегијум чине:

 

 

 

Директор Дома здравља Богатић

др Мирјана Давидовић

 

 

 

 

 

 

 

Помоћник директора за медицинска питања

др Светлана Кнежевић, специјалиста опште медицине

 

 

 

 

 

IMG_0123 (Small)

 

 

Координатор акредитације

др Анка Пузић, специјалиста опште медицине

 

 

 

 

 

Главна сестра Дома здравља Богатић

Даница Граовац, виша медицинска сестра

 

 

 

 

 

IMG_0109 (Small)

 

Помоћник директора за економско-финасијске послове

Горан Стекић, дипломирани економиста

 

 

 

 

 

IMG_0108 (Small)

 

Помоћник директора за правне послове

Ђорђе Јуришић, дипломирани правник

 

 

 

 

 

ЕТИЧКИ ОДБОР

 • др Марина Ђурковић
 • др Мирјана Давидовић
 • Сања Давидовић
 • др Светлана Новаковић
 • Раденка Грујић
 • Војислав Томић

 

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

 • др Мирјана Давидовић
 • др Нина Милосављевић
 • др Анка Пузић
 • др Оливера Чупић
 • др Весна Станојчић

 

СТРУЧНИ САВЕТ

 • др Весна Станојчић
 • др Милена Мартиновић
 • др Раде Милутиновић
 • др Марина Ђурковић
 • др Александар Мартиновић
 • Светлана Малетић

 

КОМИСИЈА ЗА УНУТРАШЊИ СТРУЧНИ НАДЗОР

 • др Анка Пузић
 • др Оливера Чупић
 • др Весна Станојчић
 • др Нина Милосављевић
 • др Александар Мартиновић
 • др Мирјана Давидовић