Мисија и визија


МИСИЈА ДОМА ЗДРАВЉА 

Дом здравља Богатић обезбеђује најбоље могуће исходе по здравље појединца, породице и заједнице пружањем здрвствених услуга високог квалитета и ефикасности становништву Општине Богатић.

ВИЗИЈА ДОМА ЗДРАВЉА 

Установа која ће наставити и унапредити лидерство у очувању и унапређењу здравља појединца, породице и заједнице становништва Општине Богатић, кроз тимски рад, професионално уважавање и сарадњу.