Мисија и визија


МИСИЈА:

Дом здравља Богатић обезбеђује најбоље могуће исходе по здравље појединца, породице и заједнице пружањем здравствених услуга високог квалитета и ефикасности становништву Општине Богатић.

 

ВИЗИЈА:

Развој ка установи, која ће уз подршку система, свеобухватне, интегрисане, ефикасне и квалитетне здравствене заштите, кроз тимски рад, професионално уважавање, сарадњу и изградњу поверења бити лидер у очувању и унапређењу здравља појединаца, породице и заједнице становништва Општине Богатић.