Контакт


Дом здрвља у Богатићу

15350 Богатић, Мије Јовановић 25
Директор : др Горан Макунчевић 015/7786-154
dz.bogatic@gmail.com

 

Fax : 015/7786-142
Тел : 015/7786-306 (централа)

 • Служба опште медицине шалтер   |   Локал 11
 • Служба здравствене заштите деце и омладине   |   Локал 17
 • Служба здравствене заштите жена   |   Локал 16
 • Служба лабораторијске и РО дијагностике   |   Локал 12
 • Служба за стоматолошку здравствену заштиту   |   Локал 19
 • Служба за правно, економско-финансијске и техничке послове   |   Локал 23   |   015/7786-173
 • Служба хитне медицинске помоћи   |   015/7786-131

Здравствена станица Бадовинци

15358 Бадовинци, Поп Тешина 3
Тел : 015/425-250

Здравствена станица Клење

15357 Клење, Николе Тесле 4
Тел : 015/457-040

Здравствена станица Црна Бара

15355 Црна Бара, Воје Лукића 1
Тел : 015/438-257

Здравствена станица Дубље

15359 Дубље, Краља Александра 3
Тел : 015/440-267

Здравствена станица Глушци

15356 Глушци, Цветина Бркића 2
Тел : 015/449-040

Здравствене амбуланте

 • Здравствена амбуланта у Белотићу   |   015/416-184
 • Здравствена амбуланта у Узвећу   |   015/449-088
 • Здравствена амбуланта у Метковићу   |   015/449-144
 • Здравствена амбуланта у Глоговцу   |   015/438-258
 • Здравствена амбуланта у Бановом Пољу   |   015/430-506
 • Здравствена амбуланта у Салашу Црнобарском   |   015/450-283
 • Здравствена амбуланта у Очагама   |   015/270-510