Контакт


Дом здрвља у Богатићу

15350 Богатић, Мије Јовановић 25

dz.bogatic@gmail.com

Директор : др Мирјана Давидовић

 

Бројеви на централи:

 • 015/77-86-142
 • 015/77-86-154
 • 015/77-86-173
 • 015/77-87-568
 • 015/77-87-567
 • 015/77-86-306

Локали:

 • 101 – Лабораторија
 • 104 – Саветовалиште
 • 105 – Психијатрија
 • 106 – Гинекологија
 • 107 – Педијатрија
 • 108 – Општа пракса
 • 109 – Стоматологија
 • 111 – Главна сестра
 • 112 – Логопед
 • 114 – Возачи
 • 118 – Правник
 • 119 – Економиста
 • 120 – Директор
 • 122 – Књиговодство
 • 123 – Обрачун зарада
 • 124 – Информатика
 • Служба хитне медицинске помоћи   |   015/7786-131

Здравствена станица Бадовинци

15358 Бадовинци, Поп Тешина 3
Тел : 015/425-250

Здравствена станица Клење

15357 Клење, Николе Тесле 4
Тел : 015/457-040

Здравствена станица Црна Бара

15355 Црна Бара, Воје Лукића 1
Тел : 015/438-257

Здравствена станица Дубље

15359 Дубље, Краља Александра 3
Тел : 015/440-267

Здравствена станица Глушци

15356 Глушци, Цветина Бркића 2
Тел : 015/449-040

Здравствене амбуланте

 • Здравствена амбуланта у Белотићу   |   015/416-184
 • Здравствена амбуланта у Узвећу   |   015/449-088
 • Здравствена амбуланта у Метковићу   |   015/449-144
 • Здравствена амбуланта у Глоговцу   |   015/438-258
 • Здравствена амбуланта у Бановом Пољу   |   015/430-506
 • Здравствена амбуланта у Салашу Црнобарском   |   015/450-283
 • Здравствена амбуланта у Очагама   |   015/270-510

Контакт подаци лица за заштиту података о личности

Име и презиме Ђорђе Јуришић

Имејл лица за заштиту података dzb.jurisic@gmail.com

Број телефона лица за заштиту података 069-8941-393; 015-7786-173