Финансијски извештај


Datum”;
echo “”;
echo “”;
echo “”;
echo “”;
echo “”;
echo “”;
echo “”;
echo “”;
echo “”;

echo ”

Стање на рачуну
Опис Износ Претходно стање $xmlobj->Prethodno_stanje Уплате РЗЗО $xmlobj->Uplate_RZZO Уплате од партиципације за услуге $xmlobj->Uplate_od_participacije_za_usluge Остале уплате $xmlobj->Ostale_uplate Исплаћено $xmlobj->Ukupan_odliv Укупно $xmlobj->Saldo

“;

echo ”

 

“;

echo “”;
echo “”;
echo “”;
echo “”;
echo “”;
echo “”;
echo “”;
echo “”;
echo “”;
echo “”;
echo “”;
echo “”;
echo “”;
echo “”;
echo ”

Извршена плаћања по наменама
Намена Износ Медицински и санитетски потрошни материјал $xmlobj->Medicinski_i_sanitetski_potrosni_materijal Зараде запослених $xmlobj->Zarade_zaposlenih Енергенти $xmlobj->Energenti Вакцине $xmlobj->Vakcine Лекови $xmlobj->Lekovi Остали материјални трошкови $xmlobj->Ostali_materijalni_troskovi Остали трошкови $xmlobj->Ostali_troskovi Стоматолошки материјал – услуге $xmlobj->Stomatoloski_materijal_usluge Превоз запослених $xmlobj->Prevoz_zaposlenih Остала плаћања $xmlobj->Ostala_placanja УКУПНО $xmlobj->Ukupan_odliv


?>