Акредитована установа


Дом здравља Богатић успешним процесом акредитације стекао је статус акредитоване установе на период од 3 године.