Обука и практична провера знања из области заштите од пожара – 03.06.2015.