О нама


Дом здравља у Богатићу основан је 04.05.1953. године.

Као установа примарне здравствеме заштите, са својих пет здравствених станица и седам здравствених амбуланти, пружа здравствене услуге становништву општине Богатић која има 25.000 становника.

У Дому здравља запослено је 191 радника у примарној здравственој заштити, и 16 радника у стоматологији.

Службе

 • Служба опште медицине
 • Служба здравствене заштите деце и омладине
 • Служба здравствене заштите жена
 • Служба хитне медицинске помоћи
 • Служба лабораторијске и РО дијагностике
 • Служба за стоматолошку здравствену заштиту
 • Служба за правно, економско-финансијске и техничке послове

Здравствене станице

 • Здравствена станица Бадовинци
 • Здравствена станица Клење
 • Здравствена станица Црна Бара
 • Здравствена станица Дубље
 • Здравствена станица Глушци

Здравствене амбуланте

 • Здравствена амбуланта у Белотићу
 • Здравствена амбуланта у Узвећу
 • Здравствена амбуланта у Метковићу
 • Здравствена амбуланта у Глоговцу
 • Здравствена амбуланта у Бановом Пољу
 • Здравствена амбуланта у Салашу Црнобарском
 • Здравствена амбуланта у Очагама