Служба за здравствену заштиту деце и омладине


Служба за здравствену заштиту деце и омладине организована је у две радне јединице – предшколски и школски диспанзер. У служби ради 4 тима педијатар – медицинска сестра. Да би што боље одговарали задатим циљевима, тимови су добро едуковани, добро организовани и увек доступни пацијентима. Рад се одвија у две одвојене јединице (здрава и болесна деца) у оквиру ова два диспанзера.

ПРЕДШКОЛСКИ ДИСПАНЗЕР је организован за рад са децом од рођења до поласка у школу. Поред лечења оболеле деце врши се континуирано праћење њиховог раста и развоја. Ради боље превенције развојног поремећаја кукова раде се ултразвучни прегледи. Веома важан сегмент рада је вакцинација по програму за имунизацију. Одељење за предшколску децу се састоји из три јединице:

  • Саветовалиште за здраву децу са посебним улазом, чекаоницом за здраву децу са просторијама припрему, преглед и вакцинацију деце. Превентивни преглед одојчади и предшколске деце и ултразвук кукова се заказују лично или на телефон 015/7787-567 локал 14
  • Куратива је простор са улазом, чекаоницом и ординацијом за болесну децу. Одмах након улаза за болесну децу се налази изолациони део. Пријем и тријажа се обављају по процедуре пријема и тријаже – у односу на стање и потребе детета, односно хитности стања и потребе детета, односно хитност истања и приоритета детета који се налазе на таблама са обавештењима у чекаоници. На улазу, на шалтеру пријема и тријаже налази се обавештење о обавезном пријављивању промена по кожи деце медицинској сестри ради спровођења те деце у изолациону просторију.  Контакт телефон 7787-567, локал 17, радон време службе 07.00-20.00 часова
  • Трећа јединица је одсек за праћење развоја деце у коме ради један дипломорани дефектолог логопед.

ШКОЛСКИ ДИСПАНЗЕР ради сваког дана, суботом као и за време државних и верских празника. Користи заједничке просторије са предшколским диспанзером.

Начин рада:  успешно лечимо акутне болести, брзо реагујемо дијагностичким процедурама у нејасним стањима, пратимо ток хроничних обољења. Вршимо вакцинацију по календару обавезне имунизације.

Стално пратимо здравствено стање систематским и контролним прегледима. Обављамо прегледе ради уписа ученика у средње школе и факултете.

Школски диспанзер са саветовалиштем за младе представља место првог контакта корисника здравствених услуга, ученика и родитеља са педијатром. Користимо отворен приступ рада и бавимо се свим здравственим проблемима. Користимо своје знање стечено дугогодишњим радом и знање стечено на едукацијама као основ за решавање насталих здравствених проблема. Сарађујемо са свим специјалистима на секундарном и терцијарном нивоу у систему здравствене заштите.

Лекари у служби за здравствену заштиту деце и омладине :

  • Др Оливера Чупић, специјалиста педијатрије, начелник службе
  • Др Мирослав Мијаиловић, специјалиста педијатрије
  • Др Марина Ђурковић Арсић, специјалиста педијатрије