Служба за здравствену заштиту одраслог становништва


Начелник службе:

 • др Анка Пузић

Служба за  здравствену заштиту одраслог становништва Дом здравља Богатић функционише у оквиру матичне установе (015/7787-567, 7787-568) и једанаест сеоских амбуланти:

 • Бадовинци (015/ 425-250)
 • Клење (015/ 457-040)
 • Црнобарски Салаш (015/ 450-283)
 • Метковић (015/449-144)
 • Глушци (015/449-040)
 • Узвеће (015/449-088)
 • Белотић (015/416-184)
 • Дубље (015/440-267)
 • Црна Бара (015/438-257)
 • Баново Поље (015/430-506)
 • Очаге (015/270-510)

У оквиру службе је одељење хитног медицинског пријема (015/ 7786/131) које пружа услуге изласка на терен као и пријем пацијената по хитном поступку, када то њихово здравствено стање захтева.

У матичној установи функционише шест тимова изабрани лекар-сестра по три тима у обе смене. Изабрани лекари су:

 • др Анка Пузић, специјалиста опште медицине
 • др Драгана Поповић, лекар опште медицине
 • др Светлана Кнежевић, специјалиста опште медицине
 • др Сања Петаковић, лекар опште медицине
 • др Хаџи Миливоје Вуковић, специјалиста опште медицине
 • др Зоран Коларић, специјалиста опште медицине

Замена за одсутне изабране лекаре је др Ана Мићић,  лекар опште медицине.

Радно време службе је од 07 до 14 часова пре подне и од 13 до 20 часова по подне. Од 20 до 07 часова дежура еикпа хитног медицинског пријема.

Здравствена  амбуланта Бадовинци има два тима изабрани лекар-сестра који ради у две смене. У здравственим амбулантама: Клење, Дубље, Глушци, Црна Бара функционише један тим лекар-сестра и ради у пре подневним часовима. Радно време ових здравствених амбуланти  је од 07 до 14 часова и од 17 до 18 часова. Суботом и недељом радно време ових амбуланти је од 07 до 10 часова. У здравственим амбулантама где ради само медицинска сестра Метковић, Белотић, Баново Поље, Салаш Црнобарски, Узвеће, Очаге, радно време је радним данима од 07 до 10 часова.

Прегледи се заказују директно код сестре изабраног лекара, а постоји могућност заказивања и телефонским путем на горе наведене бројеве телефона.