Служба за здравствену заштиту жена


Начелник службе:

 • др Весна Станојчић

Телефон :

 • 015/7786-306 локал 16

Служба за здравствену заштиту жена пружа примарну здравствену заштиту свим женама Богатића  и околних насеља. Своју делатност обавља кроз превентивни и куративни рад, рану дијагностику, терапију, здравствено васпитни рад, рад на планирању породице, као и рад у саветовалишту за труднице.

Рад у служби је двосменски :

 • пре подене 07.00 – 13.30
 • после подне 13.30 – 20.00

У служби раде три доктора медицине – специјалисте гинегологије и акушерства, три акушерске сестре и једна медицинска сестра.

Прегледи се заказују телефоном 7786-306 локал 16 , позивањем тимске сестре изабраног гинеколога или личним доласком  у службу у смену изабраног гинеколога.

У служби здравствене заштите жена могу се обавити следећи прегледи:

 • Превентивни гинеколошки преглед
 • Циљани гинеколошки преглед
 • Гинеколошки преглед ради лечења
 • Превентивни преглед труднице
 • Контролни преглед труднице
 • Превентивни преглед у вези планирања породице
 • Преглед у циљу лечења стерилитета и припрема за примену вантелесног оплођења
 • Преглед породиље
 • Преглед дојки
 • Колпоскопски преглед
 • Узимање ПА бриса и цитолошки преглед
 • Узимање узорака за бактериолошке, микробиолошке и паразитолошке анализе и вагинални секрет на степен чистоће